AKTUALNI DOGODKI

POSVET: EKONOMIJA ONKRAJ KAPITALISTIČNE IDEOLOGIJE
Ob mednarodnem dnevu odprave suženjstva, 2. 12. 2016, ob 14. uri, organizira Mirovni inštitut v sodelovanju s Skuhno posvet, na katerem bomo premišljevali alternativne oblike ekonomije in se spraševali ali je ekonomija možna onkraj kapitalistične ideologije, ki predpostavlja izkoriščanje. Ekonomsko izkoriščanje ima veliko obrazov (trgovanje z ljudmi, tudi za potrebe seksualnega izkoriščanja, otroško delo, prisilne poroke, siljenje otrok v oborožene konflikte … ) a o sodobnem suženjstvu lahko govorimo tudi pri vseh prekernih oblikah dela tukaj in zdaj. Po posvetu bodo zavrteli dokumentarni film “Palmas” brazilske avtorice Edlise Barbosa Peixoto (angleški podnapisi), ki govori o samoorganiziranem vzpostavljanju paralelne socialne in solidarnostne ekonomije v majhnem mestu Fortaleza v Braziliji. Več

OKROGLA MIZA O BREZDRŽAVLJANSKOSTI
Društvo HOPe skupaj z European Network on Statelessness Youth chapter Slovenia (ENS Slovenia) 29. 11. 2016, ob 18. uri. vabi na okroglo mizo in predstavitev rezultatov projekta “Ending childhood Statelessness in Europe”.  Uvodni nagovor bo imel William Ejalu – vodja pisarne UNHCR v Sloveniji. Dogodek bo potekal v Seminarju 2 na Pravni fakulteti. Več o ENS Slovenia lahko najdete na njihovi Facebook strani.

NOVA DELAVNICA GLOBALNEGA UČENJA ZA ŠIRŠO JAVNOST
Društvo Humanitas organizira delavnico globalnega učenja za širšo javnost, ki bo potekala v torek, 29. 11., od 18. do 19. ure, v mediateki Knjižnice Otona Župančiča (Kersnikova ul. 2, Ljubljana). Na delavnici se bomo družili in prevprašali svoje vpoglede na trajnostni razvoj.
Z delavnico Ribice se bomo potopili v dinamiko, ki se oblikuje, kadar posamezniki oz. posamezne skupine črpajo svoj zaslužek iz skupnih naravnih virov. V diskusiji bomo razpravljali o tem, kako lahko to dinamiko preusmerimo v dolgoročno bolj vzdržno obliko, ki bi temeljila na sodelovanju in ne na tekmovanju. Izkusili bomo proces pretirane potrošnje skupnih virov in prepoznali dejavnike, ki na to vplivajo, tako osebne kot družbene. Več

MIGRACIJE IN INTEGRACIJA: DELOVANJE ZA VKLJUČUJOČI RAZVOJ
Inštitut za afriške študije vas v sodelovanju z ADEPT Platform in Humanitas Afrika vabi na srečanje v petek, 2. 12. 2016 v Piranu , kjer bodo odprli razpravo o perečih problemih praktične in učinkovite integracije migrantov v gostujočih državah. Več informacij o dogodku, ki bo raziskoval učinkovite načine sodelovanja in vključevanja, ki bo prinašalo družbene in ekonomske koristi tako migrantom kot državam gostiteljicam, najdete na www.adept-platform.org. Dogodek bo mogoče spremljati tudi preko video prenosa.

PRILOŽNOSTI MEDKULTURNEGA SODELOVANJA
Usposabljanje Slovenske filantropije, ki bo potekalo 13. 12. 2016, od 9. in 16. ure, se odziva na vedno bogatejšo kulturno raznolikost Evrope. Namenjeno je vsem prostovoljcem, ki se odmikajo od stereotipov ter si prizadevajo za vključevanje ter odprto družbo, v kateri bodo posamezniki lahko iskali skupen cilj.
Na usposabljanju bodo udeleženci:
• osvetlili koncepte o pogledu na različne kulture (predsodki in stereotipi, (ne)obstoj ras, drugačnost in različnost, večkulturna in medkulturna družba…),
• ugotavljali kaj spodbuja in kaj zavira integracijo tujcev in medkulturni dialog,
• raziskovali pomen in vpliv identitete, vrednot in prepričanj na vedenje posameznikov,
• spoznali in izkusili različne metode, primerne za delo v medkulturnih skupinah,
• odkrivali možne izvore konfliktov pri prostovoljskem delu z ljudmi iz različnih kultur ter iskali možnosti za reševanje le teh.  Več

NAPOVEDNIK DOGODKOV IN AKTIVNOSTI V ČASU MEDNARODNIH DNI AKCIJ PROTI NASILJU NAD ŽENSKAMI
25. 11., na mednarodni dan za odpravo nasilja nad ženskami, se je pričela svetovna kampanja za človekove pravice žensk, 16 dni akcij proti nasilju nad ženskami. Akcije bodo potekale vse do 10. 12., ko obeležujemo Svetovni dan človekovih pravic. Nevladne organizacije, ki delujejo na področju preprečevanja in ustavljanja nasilja nad ženskami, bodo svojo pozornost letos namenile osveščanju o pomenu ustreznega delovanja sodišč v primerih nasilja nad ženskami. Program številnih dogodkov po vsej Sloveniji najdete na spletni strani Društva SOS telefon. Na isti povezavi si lahko preberete tudi skupno izjavo Društva SOS telefon in Društva za nenasilno komunikacijo ob 25. novembru – Mednarodnem dnevu za odpravo nasilja nad ženskami. (Vir: CNVOS)

AKADEMIJA ZA INTEGRACIJO MIGRANTOV
Sloga vabi na dvodnevno usposabljanje na temo učinkovite integracije migrantov v lokalno okolje, ki bo potekalo 5. in 6. 12. 2016 na Igu.
Namen usposabljanja je z informacijami in veščinami opremiti 20 posameznikov iz NVO in lokalnih skupnosti tj. občinskih uprav, ki pri svojem delu potrebujejo znanja in veščine s področja integracije migrantov ter ki želijo pripomoči h krepitvi odprte družbe, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic. Prosimo vas, če ga lahko razširite po svojih mrežah. Prijavnico izpolnite najkasneje do 30. 11. 2016. Za več informacij pokličite na 041 749 468 ali pišite na albin.keuc@sloga-platform.org.

POSVET “ZDRAVSTVENA OBRAVNAVA PROSILCEV ZA MEDNARODNO ZAŠČITO”
Slovenska filantropija vabi na posvet v torek, 29. 11. 2016, ob 10. uri, v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova, Maistrova ulica 1 v Ljubljani.
Z večjim številom prihoda beguncev skozi slovenski prostor smo se tudi v Sloveniji znašli pred mnogimi izzivi. Slovenska filantropija se je v sklopu projekta »8 NGO’s for migrants/refugees’ health in 11 countries« in v sodelovanju z mednarodno mrežo Zdravniki sveta posvetila tudi področju zdravstvenega varstva beguncev, še posebej zagotavljanju zdravstvene obravnave, ki ni nujna. Nas posvetu bomo skupaj iskali konkretne predloge, ki bodo prosilcem zagotovile dostojnejšo in primernejšo zdravstveno obravnavo, ki hkrati ne bi dodatno obremenjevala zdravstvenega sistema. Svojo izkušnjo bo predstavil tudi begunec. Več

KONFERENCA VKLJUČEVANJE DOBRIH PRAKS TRAJNOSTNE MOBILNOSTI V NAŠE OKOLJE
Četrtek, 8. 12. 2016, med 9. in 13. uro, City Hotel.
Osnovni cilj trajnostne mobilnosti je zadovoljiti potrebe vseh ljudi po mobilnosti in obenem zmanjšati motorni promet, s tem pa tudi onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in porabo energije. Trajnostni mobilnosti bi lahko rekli tudi ’učinkovitejša’ mobilnost.
Čeprav se lahko o viziji in ciljih na poti k trajnostni mobilnosti hitro strinjamo, pa je pomanjkanje vsakdanjih praktičnih izkušenj s konkretnimi ukrepi lahko resna ovira za njihovo širšo rabo. Nekaj ukrepov je zajetih v zborniku dobrih praks Trajnostna mobilnost v praksi, nekatere primere iz zbornika pa bodo na konferenci predstavili izvajalci sami. Odgovore na sistemske izzive bomo iskali skupaj s predstavniki pristojnih ministrstev. Več

KONFERENCA “OBZORJE 2020: KJE SMO? KAM GREMO?”
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport vabi na mednarodno konferenco “Obzorje 2020: Kje smo? Kam gremo?”, ki se bo odvijala v torek, 29. 11. 2016, v Kongresnem centru Brdo pri Kranju.
Konferenca bo podala vmesno oceno izvajanja programa Obzorje 2020, predstavila uspešnost slovenskih prijaviteljev in primere praks iz drugih držav. Prisotni bodo tudi govorci iz Evropske komisije, ki bodo predstavili uresničevanje strateškega načrtovanja, postopke in pravila za sodelovanje v Obzorju 2020 in mehanizme javno-javnih partnerstev. Povabljeni raziskovalci bodo predstavili tudi primere uspešnih prijav znotraj programa Obzorje 2020. Več

FORUM PROSTOVOLJSTVA 2016
Slovenska filantropija ob mednarodnem dnevu prostovoljstva, 5. 12., organizira forum o prostovoljstvu, ki bo letos posvečen tematiki beleženja in priznavanja kompetenc, pridobljenih s prostovoljskim delom. Na forumu bodo predstavili sedanje stanje na področju beleženja kompetenc, razvitih s prostovoljskim delom, in dobro delujoče modele, ki se že uporabljajo za delo z določenimi ciljnimi skupinami. Predstavili bodo pogled delodajalcev na neformalno pridobljene reference, aktualne pobude za razvoj na tem področju, pa tudi ovire, s katerimi se sodelujoči sogovorniki soočajo. Več

SEMINARJI ZA RAZPIS ERASMUS+ 2017
V sklopu razpisa programa Erasmus+ 2017 CMEPIUS načrtuje vrsto dogodkov za pomoč pri prijavi projektnih aktivnosti. Seminarji bodo izvedeni posebej za prijavo na projekte učne mobilnosti (KA1) in posebej za prijavo na strateška partnerstva (KA2) ter razdeljeni po posameznih nivojih izobraževanja.  Več

NEVLADNIŠKI DEDEK MRAZ
Nevladniški dedek Mraz pride 12. decembra v Kino Šiška. CNVOS bo poskrbel za prihod dedka Mraza, nakup daril in za kulturni program. Letos so izbrali predstavo Pika išče dedka Mraza gledališča Enostavno prijatelji. Vse zainteresirane organizacije prosijo, da se čimprej prijavijo in sporočijo število otrok. Darila bodo za vse otroke enotna – prilagojena pa glede na starost in spol. Vsaka organizacija krije stroške daril za otroke svojih zaposlenih. Več

Preberite več na spletni strani FER
Dnevna e-novica FER
View this email in your browser
Projekt sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve.
Izraženo je mnenje avtorjev, ki ne predstavlja uradne