Sledimo poslanstvu …

FER v Albaniji in Ugandi

FER z letom 2017 pričenja z delom na dveh triletnih projektih v državah globalnega juga. Prvi projekt je usmerjen h krepitvi enakosti spolov v Albaniji, drugi pa zagotavljanju prehranske suverenosti med begunskim in lokalnim prebivalstvom v Ugandi.

Krepitev vloge žensk v Albaniji za zagotavljanje enakih možnosti 
Tranzicija je položaj žensk v Albaniji poslabšala. Kljub napredku v preteklih letih ostajajo številni izzivi, med drugim neenakomerna porazdelitev ekonomske moči ter posledično slaba vključenost žensk na trg delovne sile in visoke plačne razlike, slaba vključenost žensk v procese odločanja, in nasilje nad ženskami. Nekatere skupine žensk so posebej ranljive, med njimi tudi tiste v ruralnih predelih države, kot je občina Puka, kjer se bo izvajal večji del projekta. Projekt se osredotoča na odpravljanje neenakomerne porazdelitve moči med spoloma v Albaniji. Skupini brezposelnih žensk v Puki bo z vključevanjem v kozjerejo in sirarstvo zagotovljena samozadostnost. Po razvojni fazi projekta bodo ženske delovale v okviru kooperative oziroma socialnega podjetja.

Prerazporejanju moči je namenjeno tudi delo z deklicami in dečki. Lokalni vodje, mladi iz provinc Puke, Roskovca in Tirane, bodo izobraženi o enakosti spolov, prav tako bodo opremljeni z orodji, da bodo v svojem lokalnem okolju nadalje krepili mlade in se skupaj z njimi spopadali z neravnovesji moči med spoloma.

Gibanje za pravice žensk v Albaniji je zelo mlado, obstaja šele dve dobri desetletji, in se primarno osredotoča na konkretne aktivnosti za pomoč ženskam v slabem položaju. Pogoste so težave z zagotavljanjem vzdržnosti delovanja nevladnih organizacij zaradi pomanjkanja dolgoročne strateške usmeritve, sodelovanja, človeških virov in trajnostnih virov financiranja, zato bo manjši del projekta usmerjen h krepitvi partnerske organizacije, ženske mrežne organizacije »Gender Alliance for Development Center GADC«.

Večja varnost preskrbe s hrano in pitno vodo med begunskim in lokalnim prebivalstvom v Ugandi navkljub humanitarnim krizam
Humanitarne krize dvojno prizadevajo Ugando. V zadnjih 20 letih El Niño povzroča okoljsko krizo,  okrepljeno v zadnjih 2, ki podaljšuje sušo v deževni dobi in zmanjšuje pridelek, temu pa sledi obdobje močnega deževja in poplav, ki že tako majhen pridelek deloma ali v celoti uniči. Po poročanju FAO vsaj 4 mio Ugandčanov nima prehranske suverenosti, 70-80 % otrok trpi posledice prehranskih neravnovesij. Tveganje je večje za ženske samohranilke oz. ženske begunke. Istočasno se Uganda sooča s krizami zaradi človeškega ravnanja, saj je glede na velikost gospodarstva države na 4. mestu po številu beguncev na svetu in v l. 2015 beleži rekorden priliv beguncev. Zaradi podrejenega položaja so bolj podvrženi pomanjkanju prehranske suverenosti in dostopa do pitne vode. Med njimi jih več kot 77 tisoč živi v urbanih okoljih, tudi begunci v Ndejje v bližini Kampale, za katere humanitarni sistem ne poskrbi.

Projekt bo povečeval odpornost begunskega, a tudi lokalnega prebivalstva v Ndejje, predvsem žensk, v bližini glavnega mesta Kampale, ki kronično trpijo za zagotavljanjem osnovnih prehranskih potreb ob vedno daljših sušnih obdobjih. V sodelovanju s partnersko organizacijo Hope of Children and Women Victims of Violence (HOCW)  jim bo omogočeno gojenje lokalne zelenjave in reja kokoši, kot tudi dostop do pitne vode, kar bo skupnosti omogočilo prehransko suverenost. Pri tem bo lokalna organizacija, ki je že desetletja aktivna na področju kmetijstva, »Volunteer Efforts for Development Concern (VEDCO)«, zagotavljala uporabo zelo učinkovitega kmetijskega pristopa za doseganje prehranske varnosti ob odzivu na izzive podnebnih sprememb, »Climate Smart Agriculture«. Pristop trajnostno zvišuje produktivnost kmetij, se prilagaja in krepi odpornost na podnebne spremembe ter zmanjšuje emisije toplogrednih plinov. Istočasno bo begunsko in lokalno prebivalstvo ozaveščeno o prehrambnih potrebah in delovanju, ki preprečuje podnebne spremembe in s tem povezane naravne nesreče ter poudarili pomen žensk pri tem.

Nova projekta sledita poslanstvu FER, torej gradnji vzdržnih in enakopravnih načinov delovanja v sodelovanju z angažiranimi posamezniki in organizacijami. Prav tako posebno pozornost usmerjata glavnima vsebinskima sklopoma FER: enakosti spolov in migracijam.

Preberite tudi druge novice
Dnevna e-novica FER
View this email in your browser
Projekt sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve.
Izraženo je mnenje avtorjev, ki ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.
Združenje Ju3, Forum za enakopraven razvoj – FER, info@forumfer.org, www.forumfer.org, 041 210 235

This email was sent to afriskiforum@yahoo.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Združenje za razvoj organizacij in posameznika Ju3 · Ob dolenjski železnici 12 · Ljubljana 1000 · Slovenia

Email Marketing Powered by MailChimp