V okviru svojega programa Mednarodni Afriški  forum:

  • Predavanja in delavnice o zgodovini Afrike
  • Predstavitev kulturne raznolikosti afriških držav(glasba, literatura…).
  • Predavanja (tudi v obliki delavnic) o ekoloških izzivih v Afriki (širjenje puščave v Sahelu, uničenje tropskih deževnih gozdov zaradi monokultur…)
  • Predavanje o migracijah (vzroki, posledice, priložnosti). Gre predvsem za analizo različnih vidikov migracij.

 

Ime delavnice: Iz bogate zgodovine afriškega kontinenta (primeri: Cesarstvo Gana, cesarstvo Mali, Cesarstvo Songhoy- Sonrai…)
Področje: Zgodovina, etika, geografija
Namen/cilj delavnice: Namen je spoznavanje delčka bogate zgodovine afriškega kontinenta. Spoznavanje zgodovinskih dejstev nam pomaga razumeti sedanjost. Na podlagi znanstvenih dokazov o zgodovini afriškega kontinenta, delavnica prispeva k spoznavanju bogatih kultur afriških držav in spremembi napačnih podob o afriškemu kontinentu.
Opis: Delavnica sega v srednji vek ali celo prej. To je obdobje nastanka slavnih cesarstev na afriškem kontinentu. V tem primeru, gre za spoznavanje treh cesarstev v Zahodni Afriki: Cesarstvo Gana (od 9. stoletja do 12. stoletja), Cesarstvo Mali (od 12. stoletja do 14. stoletja) ter Cesarstvo Songhoy (od 10. stoletja do 17. stoletja). Ta cesarstva so se nekako sledila in prepletla. Bila so zelo bogata z zlatom, to velja predvsem za cesarstvi Gana in Mali.

Delavnica obravnava družbeni ustroj in način vladanja teh cesarstev.

Ciljna skupina: npr. 3. triada OŠ in SŠ
Trajanje: Dve šolski uri oz. po dogovoru.

100 EUR + potni stroški

Delavnice