AKTUALNI DOGODKI

Pogovor Kakšno mesto naj v naših družbah zavzame priseljevanje? Demografski pogled na evropska nesoglasja
Francoski inštitut v Sloveniji in Mestni muzej Ljubljana vas vljudno vabita na pogovor Kakšno mesto naj v naših družbah zavzame priseljevanje? Demografski pogled na evropska nesoglasja, ki bo v sredo, 12. 4. 2017, ob 18. uri v Mestnem muzeju Ljubljana. Gosta: François Héran in Neža Kogovšek Šalamon, povezuje Marina Lukšič Hacin.
“Begunska kriza” do katere je prišlo v letu 2015 je razkrila velika nesoglasja, ki prepredajo Evropo. Odnos do beguncev in migrantov je bil povsem različen ne samo med Zahodno in Vzhodno Evropo, ampak tudi znotraj Zahodne Evrope, oz. v Nemčiji celo med zahodnimi in vzhodnimi zveznimi deželami. Kako naj si to razlagamo? Navajani razlogi za sprejem ali zavrnitev neevropskih migrantov so zelo različne narave: utilitaristični (nadomestiti predviden upad števila ekonomsko aktivnega prebivalstva v bodočih desetletjih), obramba identitete (ohraniti etnično ali versko homogenost, ki jo določa “nacionalna ideja”), navezanost na narodno suverenost (država zahteva pravico, da sama izbira migrante), sklicevanje na univerzalnost človekovih pravic, itd. Eno najpomembnejših vprašanj je ali je mogoče definirati in oceniti migrantske politike na podlagi objektivnih dejstev ali pa gre samo za vprašanje preference in volje, ki ju vsaka država definira po lastni želji. Več

Pogovor s predstavnico ameriške fundacije National Endowement for Democracy (NED)
V sodelovanju z Veleposlaništvom ZDA vas Sloga vabi na pogovor z Ivano Cvetković Bajrović, iz ameriške fundacije National Endowement for Democracy (NED). Pogovor bo 12. 4. 2017 ob 10.00 v prostorih Sejalnice platforme SLOGA, Metelkova 6, 1000 Ljubljana, II. nadstropje.  Pogovor bo namenjen predstavitvi dejavnosti NED ter izmenjavi idej in pobud za prihodnost.
NED podpira projekte s področja spodbujanja, razvoja in utrjevanja demokracije in pravne države ter spoštovanja človekovih pravic, vključno s podporo neodvisnim medijem. Podpirajo predvsem aktivnosti v državah v tranziciji ter v avtoritarnih državah. V letu 2016 je NED podprl 102 projekta v jugovzhodni Evropi v višini 4,2 milijona USD. Posamezne donacije se gibljejo v povprečju v razponu med 30.000 in 50.000 USD. NED v svetu podpre letno več kot 1200 projektov v 90 državah. Udeležbo sporočite tukaj do 11. 4. 2017 do 14. ure.

Strokovni posvet Prostovoljci in njihove vloge pri jezikovnem izobraževanju priseljencev
Vabljeni na strokovni posvet o vlogi prostovoljcev pri jezikovnem izobraževanju priseljencev, ki bo potekal v okviru mednarodnega projekta (Erasmus+) Vključevanje prostovoljcev v jezikovno izobraževanje priseljencev: vloge in kompetence.  Posvet bo v četrtek, 20. 4. 2017, ob 10. uri na UPI-ljudski univerzi Žalec.  V projektu so v središču pozornosti prostovoljci, ki se vključujejo v jezikovno izobraževanje priseljencev. Eden od ciljev projekta je prepoznati različne vloge, ki jih lahko imajo prostovoljci, ki priseljencem pomagajo pri učenju jezika, vključevanju v družbo in aktivnem državljanstvu (na primer kot izvajalci učne pomoči, spremljevalci, pomočniki učiteljev jezika). Zato bodo na posvetu med drugim predstavili osnutek modela za vključevanje prostovoljcev v jezikovno izobraževanje priseljencev, ki je nastal na podlagi intervjujev z učitelji slovenščine, prostovoljci, priseljenci, izvajalci izobraževanja ter odločevalci na področju jezikovnega izobraževanja v štirih evropskih državah. Model želijo dopolniti oz. nadgraditi skozi razpravo in ob povratni informaciji sodelujočih. Več

Akcija Evropski teden trajnostnega razvoja
V državah EU letos že tretjič poteka akcija Evropski teden trajnostnega razvoja – ETTR (30. 5.–5. 6.), ki spodbuja organizacijo dogodkov in drugih aktivnosti za ozaveščanje o trajnostnem razvoju. Pobuda je povezana z uresničevanjem septembra 2015 sprejete Agende 2030 za trajnostni razvoj s 17 cilji trajnostnega razvoja. Slovenija je bila v prvih dveh letih med bolj aktivnimi evropskimi državami, kar kaže tudi na visoko okoljsko ozaveščenost. TTR 2017 prispeva k tej ambiciozni in univerzalni agendi preko spodbujanja k organiziranju aktivnosti, projektov in dogodkov, ki se bodo odvijali v tednu 30. 5.–5. 6. 2017 ter so tematsko povezani s cilji trajnostnega razvoja in jih podpirajo. Za večjo predstavljivost tematskih aktivnosti je vzpostavljen spletni portal, na katerem so tudi osnovne informacije o pobudi.  Evropski teden  trajnostnega razvoja tako predstavlja priložnost za bolj celosten pristop h komuniciranju o trajnostnem razvoju v okviru Slovenije, pa tudi za promocijo na evropski ravni. Vabijo vse, ki v tistem tednu že načrtujejo dogodek (aktivnost), povezan s trajnostnim razvojem, da njegov opis posredujete tudi v objavo na vseevropski platformi. Hkrati pa dajejo pobudo vsem tistim, ki pripravljate dogodek v maju ali juniju, da ga v okviru možnosti skušate prestaviti v časovni okvir ETTR. Več

Regionalna konferenca Razvoj socialne ekonomije v Jugovzhodni Evropi
24.–25. 4. 2017, Kongresni center Brdo, Ljubljana – Slovenija
Poglavitni namen konference, na katero vabi Republika Slovenija v sodelovanju z Evropsko komisijo, partnerskimi državami in organizacijami, je spodbujanje socialnih podjetij Jugovzhodne Evrope (JVE) sledečih držav: Slovenije, Hrvaške, Grčije, Bosne in Hercegovine, Črne Gore, Srbije, Kosova, Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije, Albanije, Romunije in Bolgarije. Takšno sodelovanje zagotavlja platformo za razvoj socialnih podjetij v Jugovzhodni Evropi, kjer lahko pride do izmenjave tako zasebnih kot javnih izkušenj ter do izmenjave kontaktov in skupne regionalne strategije.
Edinstven dogodek se bo ukvarjal s sledečimi horizontalnimi vprašanji:
– Spodbujanje evropskih vrednot preko partnerstev in socialne ekonomije;
– Spodbujanje socialne vključenosti in ustvarjanja delovnih mest preko partnerstev in socialne ekonomije;
– Spodbujanje vzpostavitve regionalnih mrež od spodaj navzgor v okviru programov razvojnega sodelovanja in IPA v primeru držav kandidatk in evropskih virov financiranja – predvsem, kako bolje uporabiti Evropske strukturne in investicijske sklade za razvoj socialnega podjetništva in socialne ekonomije kot celote.
Udeležba je brezplačna. Prijave so odprte do 15. 4. 2017. Več

6. mednarodna konferenca Dan Afrike
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru Strateškega foruma Bled in v sodelovanju z nacionalnimi in mednarodnimi partnerji organizira 6. mednarodno konferenco Dan Afrike, ki bo potekala 18. in 19. 5. 2017 v Kongresnem centru Brdo. S konferenco, ki je prvič potekala leta 2012, organizatorji že tradicionalno obeležujejo obletnico ustanovitve Organizacije afriške enotnosti/Afriške unije. Otvoritveni slovesnosti, na kateri bodo udeležence nagovorili visoki politični predstavniki Slovenije, bodo sledile panelne razprave o izzivih in priložnostih na afriškem kontinentu ter pobudah za okrepitev sodelovanja med Slovenijo in afriškimi državami.
Teme osrednjih panelnih razprav konference Dan Afrike bodo:
1. Mobilnost, mladi in ustvarjanje delovnih mest,
2. Gospodarsko in kulturno povezovanje afriških držav,
3. Afrika–Evropa: skupni izzivi in skupna vizija?
Ob robu dogodka bo potekal kulturni in akademski program, ki bo osvetlil bogato dediščino in sodobno kulturo afriškega kontinenta.

Preberite več na spletni strani FER
Dnevna e-novica FER
View this email in your browser