Spoštovani,

 

Društvo Odnos, Mednarodni Afriški forum in Mladinski kulturni center Maribor Vas vljudno vabimo na uradno otvoritev programa »Medkulturni Maribor«, program spodbujanja medkulturnega dialoga z državljani tretjih držav v Mariboru.

 

OTVORITEV PROGRAMA se bo zgodila

31.1.2015 v prostorih MKC Maribor, Ob železnici 16.

Otvoritvi programa sledi MEDKULTURNA DELAVNICA o afriških državah, kulturah in medkulturnem dialogu.

 

Na prvem dogodku bomo predstavili naš program, izvajalce in aktivnosti, sledila bo prva medkulturna interaktivna delavnica.

 

V priponki najdete vabilo na dogodek v slovenskem in angleškem jeziku.

Vabilo – Medkulturni Maribor 1 dogodek

Invitation-Medkulturni-Maribor-1

Lep pozdrav,

 

Nina Marin,

koordinatorka programa Medkulturni Maribor

 

M: 070 453 776

E: odnos.nina@gmail.com

www.odnos.si, www.afriskiforum.com, www.mkc.si

 

 

 

* * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * *

 

 

Dear Sir or Madam,

 

Association Odnos, International African Forum, and Youth Culture Centre (MKC) Maribor kindly invite you to attend the official opening of the programme »Medkulturni Maribor« – a programme that stimulates intercultural dialogue with third-country nationals in Maribor.

 

OPENING OF THE PROGRAMME will take place on

Saturday, January 31st 2015 at 16.00

at MKC Maribor, Ob železnici 16.

The opening of the programme will be followed by an INTERCULTURAL WORKSHOP on African countries, cultures, and intercultural dialogue.

 

During the first event we will present our programme, performers, and activities. After that the first intercultural interactive workshop will be held.

 

Please find attached an Invitation to the event in Slovenian and in English.

 

Kind regards,

 

Nina Marin,

coordinator of the programme Medkulturni Maribor

 

M: 070 453 776

E: odnos.nina@gmail.com

www.odnos.si, www.afriskiforum.com, www.mkc.si